کتاب فلسفه تحلیلی چیست؟ نقد و بررسی می شود به همت انتشارات ترجمان؛

کتاب فلسفه تحلیلی چیست؟ نقد و بررسی می شود

کتاب فلسفه تحلیلی چیست؟ نوشته هانس یوهان گلوک با ترجمه یاسر خوشنویس به همت انتشارات ترجمان نقد و بررسی می شود. به گزارش پرس شیعه؛ انتشارات ترجمان علوم انسانی به دنبال برگزاری نشست های نقد و بررسی کتاب های مختلف در حوزه...