بهار در همه فرهنگ‌ ها مورد توجه بوده است یادداشتی از یحیی یثربی؛

بهار در همه فرهنگ‌ ها مورد توجه بوده است

بهار در همه فرهنگ‌ ها مورد توجه بوده و شادمانی‌های وداع سرما و زمستان و استقبال از بهار و رویش، یک شادمانی فطری برای انسان‌هاست که در عرفان و ادبیات فارسی هم رسوخ پیداکرده است. به گزارش پرس شیعه به مناسبت فرارسیدن عید...