آیا امام حسین (ع) می‌خواست دست در دست یزید بگذارد؟! شواهدی از منابع مورد استناد سروش محلاتی در نقض ادعای وی

آیا امام حسین (ع) می‌خواست دست در دست یزید بگذارد؟!

کربلا درس هرچیزی باشد، باز کربلاست و شهادت حضرت و یارانش در یک کلام، درس «تعامل سازنده!» و «بازی برد-برد» نبود. آقای سروش محلاتی! بازی برد-برد که «کربلا» نمی‌خواهد.  پرداختن به کربلا با هدف توجیه بازی برد-برد، البته...