ادامه یهودی‌ سازی قدس و صدور مجوز ۸۲ واحد مسکونی جدید

ادامه یهودی‌ سازی قدس و صدور مجوز ۸۲ واحد مسکونی جدید

رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست یهودی‌ سازی قدس اجازه تاسیس ۸۲ واحد مسکونی را در قدس شرقی صادر کرد. به گزارش پرس شیعه؛ رژیم صهیونیستی پروانه ساخت ۸۲ واحد مسکونی را در محله رمات شلومو واقع در قدس شرقی صادر کرد. یک سازمان...