انتقاد از اسرائیل همان یهود ستیزی است وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی:

انتقاد از اسرائیل همان یهود ستیزی است

وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اظهارات و انتقادات ضد اسرائیلی بمثابه یهود ستیزی است. به گزارش پرس شیعه؛ آیلت شاکد وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی ضمن اعتراض به جنبش تحریم‌های ضداسرائیلی، هرگونه انتقاد از...