توافق ایران، روسیه، عراق و سوریه علیه داعش

توافق ایران، روسیه، عراق و سوریه علیه داعش

ایران، روسیه، عراق و سوریه، برای مبارزه با حمایت مالی از داعش، توافقنامه امضا کردند. به گزارش پرس شیعه، کمیتۀ نظارت مالی فدرال روسیه، اعلام کرد که نمایندگانِ نظارت مالی از چهار کشور، روز چهارشنبه این توافقنامه را...