خواب عربستان در سوریه تعبیر نمی‌شود نویسنده مصری تحلیل کرد؛

خواب عربستان در سوریه تعبیر نمی‌شود

یک نویسنده مصری در مقاله‌ ای به بررسی عملکرد عربستان سعودی در سوریه و تصمیم این کشور برای ورود نظامی به خاک سوریه پرداخته است. به گزارش پرس شیعه؛ «یوسف حسن» نویسنده مصری در مقاله‌ای با عنوان «خواب عربستان در سوریه...