یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استعفا کرد

یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استعفا کرد

منابع خبری در افغانستان از استعفای یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خبر می‌دهند. به گزارش دپرس شیعه؛ منابع خبری در افغانستان از استعفای یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خبر...