داستان زندگی حضرت خدیجه در یوما

داستان زندگی حضرت خدیجه در یوما

داستان یوما براساس زندگی حضرت خدیجه (س) از سوی نشر نیستان روانه بازار کتاب شد. به گزارش پرس شیعه؛ خلق اثر داستانی آیینی در روزها و سال‌های اخیر به تناسب تغییر نظام فکری و ماهیت زیستی؛ نیاز به یک پوست اندازی تازه را به...