یک سوم تلفات غیر نظامیان در افغانستان را کودکان تشکیل می‌ دهند یوناما:

یک سوم تلفات غیر نظامیان در افغانستان را کودکان تشکیل می‌ دهند

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با انتشار گزارش ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۶ میلادی گفت که یک سوم تلفات غیرنظامیان در افغانستان را کودکان تشکیل می‌دهند. به گزارش پرس شیعه به نقل از «بخدی»، دفتر نمایندگی...