ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین مردم را به حضور گسترده در «جمعه ی شهادت طلبی» دعوت کرد

ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین مردم را به حضور گسترده در «جمعه ی شهادت طلبی» دعوت کرد

ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه ملت بحرین را به حضور گسترده در روز جمعه فراخواند و این حضور را نوعی پایداری در برابر رژیم آل خلیفه دانست. به گزارش پرس شیعه؛ ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه ملت بحرین را به حضور گسترده در روز جمعه فراخواند...