آسیب‌ پذیرترین نرم‌ افزارهای ۲۰۱۵ مرکز ماهر اعلام کرد؛

آسیب‌ پذیرترین نرم‌ افزارهای ۲۰۱۵

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر) براساس تحلیل های انجام شده، فهرست آسیب‌پذیرترین نرم افزارهای سال ۲۰۱۵ میلادی را اعلام کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از مرکز ماهر، آسیب‌پذیرترین نرم...